تاریخ : 1400,یکشنبه 26 دي00:33
کد خبر : 421029 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

بیانیه‌ی فدراسیون معلمان کانادا درخصوص تجمعات معلمان ایران

فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو (کانادا) درباره تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران بیانیه‌ داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» بیانیه‌ی فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو (کانادا) به شرح ذیل است:

بیانیه‌ی فدراسیون معلمان کانادا درخصوص تجمعات معلمان ایران

به شورای هماهنگی انجمن های صنفی معلمان (ایران)

فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو(OSSTF/FEESO) نماینده‌ی۶۰ هزارمعلم و کارگر آموزشی دراستان انتاریوی کانادا است. سازمان ما دغدغه‌ی حقوق بشر و دمکراسی را کاملا جدی می‌گیرد و برهمین اساس ما این نامه را برای ابراز همبستگی خود با تمامی معلمان و جامعه‌ی بزرگتر کارگران ایرانی می‌نویسیم. حقوق معلمان و کارگران آموزشی برای تشکل‌یابی و نیز حق آزادی بیان وآزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز کاملا مشروع است. سیاست‌ها و اعمال ضدکارگری و ضد تشکل‌یابی حکومت ایران غیرقابل قبول است.

همانند رفقای آموزش بین‌الملل (EI)، ما فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو نیز همبستگی خود را با همه‌ی کارگران ایرانی و به‌ویژه کسانی که درحوزه آموزش کارمی‌کنند اعلام می‌داریم. فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریواز مطالبات معلمین مبنی برافرایش حقوق، آزادی معلمان و دیگر کارگران زندانی، ازجمله اسماعیل عبدی، دفاع می کند. ما ازمطالبات شما در رابطه با بیمه و مزایای قابل اتکاء برای بازنشستگان، پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی و نیز خاتمه دادن به سیاست خصوصی‌سازی پشتیبانی می‌کنیم. ما خواهان آموزش‌عمومی و رایگان برای همه وایجاد فضاهای آموزشی مناسب در تمامی مدارس عمومی ایران هستیم.

ما هم‌چنین حمایت خود را از آموزش زبان‌ کردی و دیگر زبان‌های غیرفارسی در ایران اعلام می‌داریم. سیاست آسیمیله و فارسیزه کردن غیرفارس‌های ایران و زدودن زبان و تاریخ آن‌ها ازحافظه‌ی جمعی نسل‌های جوان‌ غیرقابل قبول است. به‌ویژه ما همبستگی خود را با زارا محمدی، معلم زبان کردی، و دیگر کسانی که صرفا به واسطه‌ی آموزش زبان‌های غیرفارسی در ایران زندانی می‌شوند، اعلام می‌داریم.

فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو، یک‌صدا در کنار همراهان خود درکانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان ایران می‌ایستد. ما خواهان پایان دادن به خشونت حکومت علیه تجمعات واعتراضات مسالمت‌آمیز هستیم و ازحکومت می‌خواهیم که با نمایندگان شورای هماهنگی در رابطه با مطالبات آن‌ها و دیگر موضوعات مرتبط با سیاستهای آموزشی، وضعیت معلمان و دیگران کارگران حوزه‌ی آموزش وارد دیالوگی صادقانه و معنی‌دار شود.