تاریخ : 1400,یکشنبه 26 دي22:35
کد خبر : 421140 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

در تهران نشسته و به بی‌بی‌سی می‌گوید اینجا آزادی نیست!

مملکت را شما بیشرفها خراب کردید. توی خانه در تهران لم داده و در آرامش و امنیت کامل به شبکه جاسوسی BBC میگوید در این خرابشده آزادی نیست! اگر دولت مستبدی داشتیم، تو را سر و ته بدار میزند و آنوقت میفهمیدی که آزادی هست یا خیر!