تاریخ : 1400,یکشنبه 26 دي23:33
کد خبر : 421160 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ترکیبی از عدد ثابت و درصد است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفته دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رئیس جمهور و دولت استقبال می‌کند. بر این اساس، کسانی که حقوق پایین تری دارند، می‌توانند دریافتی بالاتری نسبت به گذشته داشته باشند.

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این افزایش درصدی به صورت پلکانی است و کسانی که حقوق پایین تری دارند درصد بیشتری دریافت می‌کنند.