تاریخ : 1400,یکشنبه 26 دي23:46
کد خبر : 421162 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه ورزشی « سروش سلامت » منتشر شد +دانلود

شماره ششم فصل نامه علمی ورزشی «سروش سلامت» کمیته تحقیقات و پژوهش مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره ششم فصل نامه علمی ورزشی «سروش سلامت» کمیته تحقیقات و پژوهش مجتمع  آموزش عالی سلامت ورامین منتشر شد.

مدیر مسئول: علیرضا بی نظیر

سردبیر: سید حسن احمدی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره جدید نشریه ورزشی « سروش سلامت » منتشر شد +دانلود


کد خبرنگار : 95