تاریخ : 1400,دوشنبه 27 دي00:05
کد خبر : 421163 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

انتشار شماره جدید نشریه «جابربن حیان» دانشگاه علوم و تحقیقات +دانلود

شماره چهارصد و نهم نشریه ماهانه شیمی کاربردی «هسته شیمی جابر بْن حَیّان» دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره چهارصد و نهم نشریه ماهانه شیمی کاربردی «هسته شیمی جابر بْن حَیّان» دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شد.

مدیر مسئول: امیرحسین برهانی شیدانی

سردبیر: سید پارسا حسام زاده

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

انتشار شماره جدید نشریه «جابربن حیان» دانشگاه علوم و تحقیقات +دانلود


کد خبرنگار : 95