تاریخ : 1400,دوشنبه 27 دي00:30
کد خبر : 421166 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی «مهدیار» منتشر شد +دانلود

شماره سی و هفتم نشریه حوزه مهدویت «مهدیار» کانون مهدویت دانشگاه اراک منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره سی و هفتم نشریه حوزه مهدویت «مهدیار» کانون مهدویت دانشگاه اراک منتشر شد.

مدیر مسئول: محمد مهدی سلیمانی

سردبیر: کوثر سلیمی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره جدید نشریه دانشجویی «مهدیار» منتشر شد +دانلود


کد خبرنگار : 95