تاریخ : 1400,دوشنبه 27 دي13:23
کد خبر : 421200 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

وزیرکار، بجای جریان‌های سیاسی و باندهای بدنام از کارآفرینی حمایت کرد

اینکه وزارت کار در دوره جدید به جای پشتیبانی از جریانهای سیاسی، باندهای بدنام و حقوق بگیران غیرحضوری! به حمایت از کارآفرینی می‌پردازد حتما صاحبان مشاغل مهارت محور را خوشحال و عده‌ای را هم ناراحت خواهد کرد.


کد خبرنگار : 93