تاریخ : 1400,چهارشنبه 29 دي18:50
کد خبر : 421510 - سرویس خبری : عکس

تصاویر| درخشش اولین قرص کامل ماه سال ۲۰۲۲

اولین قرص کامل ماه سال ۲۰۲۲ در آسمان درخشید. طیق سنت بومیان آمریکا هر ماه کامل نام مخصوص خود را دارد. ماه کامل ژانویه ماه گرگ است. در این ماه پیش از فرارسیدن فصل زاد و ولد صدای زوزه گرگ ها بیشتر شنیده می شود.