تاریخ : 1400,شنبه 02 بهمن12:46
کد خبر : 421687 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

کیفیت قابل قبول تهران

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 82 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،  همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 66  قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

کیفیت قابل قبول تهران

پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، 210 روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 6 روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است. این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۱۵ روز هوای پاک،  186 روز هوای قابل قبول، 91 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 15 روز آلوده برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت 3 و کمترین دمای هوا منفی4 است.