تاریخ : 1400,یکشنبه 03 بهمن03:29
کد خبر : 421781 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود سوالات تستی اصول بازاریابی

سوالات تستی اصول بازاریابی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه سوالات تستی اصول بازاریابی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.