تاریخ : 1400,یکشنبه 03 بهمن03:44
کد خبر : 421784 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود سوالات تستی مبانی برنامه ریزی

سوالات تستی مبانی برنامه ریزی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه تستی مبانی برنامه ریزی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.