تاریخ : 1400,یکشنبه 03 بهمن16:00
کد خبر : 421822 - سرویس خبری : صوت و فیلم

فیلم| وقتی که کارشناس روس از خجالت توهین‌های خبرنگاران اینترنشنال در می‌آید

یک بام و دو هوای مجریان شبکه سعودی اینترنشنال در حمایت آشکار و هدفمند از تحلیلگران و کارشناسان کارآموز خود!


کد خبرنگار : 91