تاریخ : 1400,دوشنبه 04 بهمن04:24
کد خبر : 421903 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

چرا این اخبار به اندازه اتوبوس‌خوابی دیده نمیشه؟

افراد بیخانمان توسط گشت‌های فوریت‌های خدمات‌اجتماعی در سرمای زیر صفر تهران. چرا این اخبار به اندازه اتوبوس‌خوابی دیده نمیشه و در رسانه های اصلاح‌طلب منعکس نمی‌شود؟