تاریخ : 1400,دوشنبه 04 بهمن04:35
کد خبر : 421905 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

آغوش مادر امن‌ترین جایِ دنیا به روایت تصویر

آغوش مادر امن‌ترین جایِ دنیاست، ولو زیر تلّی از آوار بمباران مُرده باشی.