تاریخ : 1400,دوشنبه 04 بهمن04:46
کد خبر : 421907 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

حاج قاسم برای بوسیدن پای مادر اینگونه خودش را زمین زد

در تاریخ بنویسید فرمانده بلندپایه ایرانی چهره موثر خاورمیانه برای بوسیدن پای یک مادر اینگونه خودش را زمین می‌زند. قهرمان های واقعی دنیای ما.