تاریخ : 1400,دوشنبه 04 بهمن04:50
کد خبر : 421908 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

‏احترام به همسر را از محمدرضا شاه یاد بگیرید

شاه و ملکه تلفنی بحثشان شد، شاه قطع کرد و با عصبانیت گفت: خدا نکند من حالا بمیرم وگرنه این ناقص عقل (فرح) که نائب‌السلطنه قرار داده‌ایم، با این احساسات تند سلطنت پسرم را بر باد خواهد داد!