تاریخ : 1400,دوشنبه 04 بهمن04:56
کد خبر : 421910 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

آقای راننده تاکسی لبخند خودت هم برقرار

‏آقای راننده تاکسی که امروز پشت چراغ قرمز میدون صنعت این تابلو رو گرفتی دستت. لبخند خودت هم برقرار