تاریخ : 1400,دوشنبه 04 بهمن18:26
کد خبر : 421973 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

معرفی نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد نقشه علمی

رئیس جمهور مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛  آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

معرفی نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد نقشه علمی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

«به موجب بند ۲ شق (ب) بخش اول فصل ۵ سند نقشه جامع علمی کشور، آقایان محمدرضا مخبر دزفولی، حمید پارسانیا، ایمان افتخاری و منصور کبگانیان به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور انتخاب می‌گردند».