تاریخ : 1400,سه شنبه 05 بهمن04:20
کد خبر : 422031 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

همرا با خروج آمریکا در منطقه چه پدیده در حال وقوع است؟

حمله موفق داعش به زندانی که محل نگهداری داعشی ها بوده در روز گذشته تیتر اول رسانه ها شده است. تروریست ها در حال احیا شدن هستند و هسته های خاموش در حال بیداری. این بیداری البته به طور خیلی خیلی اتفاقی با خروج آمریکا از منطقه همراه شده است... پدیده‌ای که با خروج آمریکا از منطقه همراه شده است