تاریخ : 1400,سه شنبه 05 بهمن14:37
کد خبر : 422052 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از شنبه ۹ بهمن تا سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ انجام می شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از شنبه ۹ بهمن تا سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ انجام می شود.

اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلاس های دانشگاه علوم پزشکی تهران از شنبه ۱۶ بهمن آغاز می شود.

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری در بازه زمانی شنبه ۳۰ بهمن تا سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ و زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی در بازه زمانی یکشنبه اول خرداد تا چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

کلاس های نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به پایان می رسد.

زمان برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران از شنبه ۲۸ خرداد تا چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است.

بازه زمانی موقت و نهایی نمرات نیز دوشنبه ۳۰ خرداد تا پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ تعیین شده است.

براساس شرایط، دانشکده ها میتوانند یک هفته دیرتر امتحانات نیمسال دوم را به پایان برسانند.