تاریخ : 1400,سه شنبه 05 بهمن20:23
کد خبر : 422093 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

آمریکا در میانه یک راه بدون بازگشت

به نظر میرسد دنیا در مرحله حساسی از تاریخ قرار دارد و نظم موجود جهانی شاهد تغییر و تحولاتی اساسی است. شواهد و قرائن از آغاز انتقال قدرت، از غرب به شرق و پایان یک جانبه گرایی آمریکا، آن هم با سرعتی بالا حکایت دارد.