تاریخ : 1400,سه شنبه 05 بهمن23:05
کد خبر : 422118 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی « نبض » منتشر شد +دانلود

شماره صد وپنجاه و یکم نشریه «نبض» بسیج دانشجویی دانشکده های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره صد وپنجاه و یکم نشریه «نبض» بسیج دانشجویی دانشکده های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول: مهدی بهمن آبادی

سردبیر: سیدحسین هاشمی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره جدید نشریه دانشجویی « نبض » منتشر شد +دانلود


کد خبرنگار : 95