تاریخ : 1400,سه شنبه 05 بهمن23:12
کد خبر : 422120 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره دهم نشریه دانشجویی « رسالت » منتشر شد +دانلود

شماره دهم ماهنامه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی «رسالت» دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره دهم ماهنامه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی «رسالت» دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مدیر مسئول و سردبیر: امیرعلی وطن دوست باجگیران

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره دهم نشریه دانشجویی « رسالت » منتشر شد +دانلود


کد خبرنگار : 95