تاریخ : 1400,چهارشنبه 06 بهمن21:31
کد خبر : 422228 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

اراده تیم اقتصادی دولت به روایت خاندوزی

اراده تیم اقتصادی دولت: حرکت در مسیر پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و بازگشت اعتماد.