تاریخ : 1400,چهارشنبه 18 اسفند04:28
کد خبر : 426506 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه شرح فرآیند غلطت شکن

جزوه شرح فرآیند غلطت شکن

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه شرح فرآیند غلطت شکن آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.