تاریخ : 1400,چهارشنبه 18 اسفند04:32
کد خبر : 426507 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه مبدل‌های صفحه ای

جزوه مبدل‌های صفحه ای

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه مبدل‌های صفحه ای آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.