تاریخ : 1401,یکشنبه 21 فروردين20:19
کد خبر : 429239 - سرویس خبری : صوت و فیلم

برنامه رمضانی شبکه یک چخبره؟/ دختر همسای تو دلت موند؟ حاج آقا از شما بعیده

شوخی مجری برنامه رمضانی شبکه یک به یکی از مهمانان در برنامه.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهمان برنامه: دختر همسایه زیاد داشتیم/ یکی از همسایه ها دختر زیاد داشت همشون هم رو دستش مونده بود. مجری: تودلت موند