تاریخ : 1401,دوشنبه 19 ارديبهشت01:33
کد خبر : 431931 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

نظر اقتصاددانان اسلامی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حدود ۹۰ درصد کارشناسان اقتصادی با حذف ارز ترجیحی در شرایط اقتصادی کنونی موافق نیستند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» حدود ۹۰ درصد کارشناسان اقتصادی با حذف ارز ترجیحی در شرایط اقتصادی کنونی موافق نیستند.

طبق نظرسنجی که موسسه افکارسنجی اقتصاد اسلامی از تعدادی از کارشناس اقتصادی درباره‌ی حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی صورت گرفته، نزدیک به ۹۰ درصد از کارشناسان حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را اشتباه می‌دانند و با آن مخالف هستند.

فقط  ۱۰ درصد از کارشناسان با حذف ارز ۴۲۰۰ موافق هستند و آن را در این شرایط کنونی موثر می‌دانند.