تاریخ : 1401,سه شنبه 20 ارديبهشت17:33
کد خبر : 432121 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی « سحر » منتشر شد+دانلود

پنجاهمین شماره از دوهفته نامــه فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی « سحر » انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگــــاه علامـــــه طباطــــــــبائــی منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پنجاهمین شماره از دوهفته نامــه فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی « سحر » انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگــــاه علامـــــه طباطــــــــبائــی منتشر شد.

مدیر مسئول: علیرضا بهرامی

سردبیر: زهراپلوئی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل  دانشگــــاه عالمـــــه طباطــــــــبائــی مدیر مسئول: علیرضا بهرامی سردبیر: زهراپلوئی