تاریخ : 1401,شنبه 24 ارديبهشت16:04
کد خبر : 432424 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تشریح کرد؛

ماموریت آزمایشگاه حکمرانی دانشگاه تهران

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با اشاره به اهداف راه‌اندازی آزمایشگاه حکمرانی گفت:پیامدهای غیرقابل جبران سهل‌انگاری در تدوین خط‌مشی کشور، ضرورت آزمایش خط‌مشی‌های عمومی را دوچندان می‌کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشگاه تهران، علی‌اصغر پورعزت سرپرست «آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی» دانشگاه تهران که به تازگی از سوی رئیس دانشگاه تهران مسئول تدوین طرح کلان آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی و طراحی ساختار، برنامه‌ریزی تأمین تجهیزات و نیروی متخصص برای این آزمایشگاه شده است، درباره ضرورت‌ها و اهداف تأسیس این آزمایشگاه گفت: فراگرد خط‌مشی‌گذاری عمومی، به منزله یکی از کارکردهای حکمرانی، از غنای آکادمیک ویژه‌ای برخوردار بوده و ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات اجتماعی داشته و حساسیت ویژه‌ای دارد.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: به ویژه امروزه با ابراز وجود انواع کنشگران غیردولتی در فراگرد حکمرانی و خط مشی‌گذاری، بهتر می‌توان از واقعی‌تر و ملموس‌تر شدن خط مشی‌گذاری‌ها و در نتیجه از بالا رفتن احتمال موفقیت این فراگردها سخن گفت.

پورعزت خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی مسائل عمومی، تغییرات نمایی محیط و کمبود شدید منابع، بر دشواری فراگرد حکمرانی و کارکردهای آن افزوده شده است؛ به طوری که هیچ گونه تعلل و تسامح را برنمی‌تابد.

وی افزود: اکنون مدتهاست که در جهان، فراگرد تدوین، پیاده‌سازی و بازخورگیری از خط‌مشی و حکمرانی با کارکردهایی چون خط‌مشی‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع در محیط‌های آزمایشگاهی شبیه‌سازی می‌شوند و مورد آزمون و ارزیابی قرار می‌گیرند تا پس از انجام اصلاحات لازم، در محیط واقعی و عملیاتی پیاده‌سازی و اجرا شوند.

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران اظهار داشت: در محافل دانشگاهی ایران نیز مدتهاست که این موضوع مورد توجه اندیشمندان و دانشمندان بوده ولی تاکنون فرصت عملیاتی شدن نیافته است. تأسیس دانشکده حکمرانی در دانشگاه تهران، این فرصت را ایجاد کرد تا ایده آزمایشگاه حکمرانی و خط‌مشی نیز عملیاتی شود.

پورعزت، تأسیس آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی را فرصتی برای حکمرانان، خط‌مشی‌گذاران و خط‌مشی پژوهان فعال در عرصه‌های گوناگون اداره کشور دانست که مسائل و مشکلات عرصه عمومی را در حوزه مأموریتی خود، از جنبه‌های گوناگون در معرض آزمون قرار دهند تا پس از کسب اطمینان نسبی و آگاهی کافی از فراگرد تدوین و اجرا، مراحل تصویب و اجرای خط‌مشی‌های عمومی، با اطمینان بیشتری طی شوند و با استفاده از ظرفیت‌های کلان‌داده و هوش مصنوعی، تا جای ممکن بر غنای خط‌مشی‌های عمومی اضافه شود.

وی اظهار کرد: آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی دانشگاه تهران با این نگاه راه‌اندازی می‌شود که به ویژه، تضمین خیرعمومی با ایجاد امنیت در مردم برای حساب پس کشی عالمانه از فراگرد حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی افزایش پیدا می‌کند و امکان‌پذیر می‌شود.

سرپرست «آزمایشگاه خط‌مشی و حکمرانی» دانشگاه تهران افزود: در این آزمایشگاه تلاش می‌شود تا تصویرپردازی از آینده مطلوب برای ایران در قالب تیم‌های تخصصی موقت و دائمی و از همه ظرفیت‌های علمی کشور در داخل و خارج از کشور صورت گیرد و در این راه از توانمندی‌های فوق‌متخصصان گوناگون در حوزه‌های حکمرانی، خط‌مشی‌پژوهی، مدیریت دولتی، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم رفتاری، علوم شناختی، علوم مهندسی در قلمرو خط‌مشی‌های آب، انرژی، محیط زیست، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن، از گروه‌های علمی و دانشی گوناگون استفاده شود.