تاریخ : 1401,یکشنبه 25 ارديبهشت04:13
کد خبر : 432505 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه سخت افزار کامپیوتر

جزوه سخت افزار کامپیوتر

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،  در ادامه دانلود جزوه سخت افزار کامپیوتر آمده است.

این فایل را ازدانلود دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.