تاریخ : 1401,شنبه 31 ارديبهشت21:36
کد خبر : 433027 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

اجازه بدین باور نکنیم خانم علی دوستی!

اون موقعی که از روحانی حمایت می کردین به فکر عزا گرفتن برای ملت نبودین؟! اجازه بدین باور نکنیم خانم علی دوستی!