تاریخ : 1401,سه شنبه 03 خرداد15:34
کد خبر : 433304 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

سرپرستان مرکز تحقیقات و دفتر آزمون سازی سازمان سنجش منصوب شدند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور طی احکام جداگانه ای سرپرست دفتر آزمون سازی و روان سنجی و سرپرست مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از  مهر، دکترعبدالرسول پورعباس در احکام جداگانه دکتر عبدالکریم شادمهر را به عنوان سرپرست دفتر آزمون سازی و روان سنجی و دکتر علی مقدم زاده را به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور منصوب کرد.

در حکم سرپرست دفتر آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: بر برنامه ریزی برای طراحی سوالات در اجرای آزمون های هوشمند و بدون کاغذ، افزایش مشارکت اساتید و معلمان سراسر کشور در طراحی سوالات آزمون ها با استفاده از سامانه های الکترونیک و همچنین برنامه ریزی و تدوین مواد آزمون های موظف، غیرموظف و شغلی و تهیه گزارش های تحلیلی روان سنجی سوالات آزمون ها تلاش شود.

عبدالکریم شادمهر پیش از این رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزشی سازمان سنجش بود. وی عضو هیات علمی و رئیس گروه پژوهشی آمار کاربردی سازمان سنجش بوده و مدیرکلی ارزیابی کنترل پروژه پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم را در پرونده کاری خود دارد.

همچنین در حکم سرپرست مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور بر انجام پژوهش های لازم برای استقرار آزمون های هوشمند، کاملاً الکترونیک و بدون کاغذ، آسیب شناسی نظام اجرای آزمون ها و ارائه راهکارهای راهبردی مناسب و همچنین طراحی و ارائه ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی تاکید شده است.

علی مقدم زاده پیش از این مدیرکل دفتر آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش آموزش کشور بوده و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.