تاریخ : 1401,سه شنبه 24 خرداد23:09
کد خبر : 435436 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

لغو کاهش مدت تحصیل دانشجویان در کشورهای خارجی

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از لغو بخشنامه کاهش مدت اقامت تحصیل دانشجویان در کشورهای خارجی خبر داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان کشور،  محمدصالح لباف ‏زاده، مدیرکل امور دانش آموختگان در خصوص تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‏های خارج از کشور و روند صدور دعوت‏نامه برای سال تحصیلی 2022 ـ 2021 گفت: طبق اعلام اداره کنسولی وزارت امور خارجه با توجه به بازگشایی مرزهای عمده‏ی کشورهای خارجی و کاهش شیوع ویروس کرونا، بخشنامه این اداره کل مبنی بر کاهش مدت اقامت دانشجویی در دوران همه‏گیری کرونا از ژانویه 2022 لغو و حضور دانشجویان در کشور خارجی محل تحصیل منطبق با جدول اقامت مندرج در ماده 1 از آیین ‏نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی الزامی شد.

لباف ‏زاده اظهار داشت: با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، در صورت عدم رعایت حداقل مدت اقامت در کشور محل تحصیل، دوره تحصیلی، مجازی تلقی گردیده و مدارک صادره غیرقابل ارزشیابی می ‏باشد و هیچ مسئولیتی متوجه اداره کل دانش آموختگان نخواهد بود.