تاریخ : 1401,جمعه 27 خرداد22:54
کد خبر : 435570 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

چهارمین شماره نشریه دانشجویی « تازه های نانو » منتشر شد+دانلود

شماره چهارم از ماهنامه علمی_دانشجویی « تازه های نانو »، انجمن علمی دانشگاه ملایر منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره چهارم از ماهنامه علمی_دانشجویی « تازه های نانو »، انجمن علمی دانشگاه ملایر منتشر شد.

مدیرمسئول و سردبیر: سید لفته فردزاده

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره چهارم از ماهنامه علمی_دانشجویی « تازه های نانو »، انجمن علمی دانشگاه ملایر منتشر شد.