تاریخ : 1401,دوشنبه 30 خرداد01:17
کد خبر : 435810 - سرویس خبری : صوت و فیلم

فیلم| سادومازوخیسم؛ بیماری سینما و تئاتر ایران

انتظارمی رود وزیر ارشاد برای برخورد با موج سیاه نمایی هنرپایان دهد؛ هرچند گام های برداشته شده راضی کننده نیست.