تاریخ : 1401,سه شنبه 31 خرداد18:53
کد خبر : 436021 - سرویس خبری : عکس

افتتاحیه نخستین رویداد ملی ساخت خودروی پرنده در دانشگاه امیر کبیر

افتتاحیه نخستین رویداد ملی ساخت خودروی پرنده در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد.