تاریخ : 1401,سه شنبه 07 تير20:31
کد خبر : 436684 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

قیام زنان ما به رنگ خون جگر گوشه هاشون بود

کاربرفضای مجازی در توییتی نوشت: ‏ولی یه زمانی هم زنانمون قیام کردن... نه به رنگ صورتی که به رنگ خون جگر گوشه هاشون..