تاریخ : 1401,چهارشنبه 15 تير22:33
کد خبر : 437443 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

علوم انسانی از حضور استعداد‌های برتر کم نصیب مانده است

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: بیشتر استعداد‌های علمی کشور به سمت سایر علوم می‌روند و علوم انسانی از حضور استعداد‌های برتر کم نصیب مانده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» رضا غلامی گفت: ما باید از مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه متوسطه اول و دوم سرمایه گذاری روی رشته علوم انسانی را آغاز کنیم و برای جذب استعداد‌های برتر در این رشته فرصت‌های لازم را به دست آوریم.

او گفت: متاسفانه سرمایه گذاری آموزش و پرورش در علوم انسانی بسیار اندک است. با توجه به فرهنگی که در بین دانش آموزان و خانواده‌ها ایجاد شده است، عمده استعداد‌های برتر به سمت سایر علوم می‌روند و علوم انسانی از حضور استعداد‌های برتر کم نصیب مانده است.

به گفته غلامی این موضوع دومینو وار تاثیر خود را می‌گذارد و زمانی که دانش آموز مستعد علوم انسانی را در مدارس نداشته نباشیم، به تبع آن در دانشگاه نیز با مشکلات فراوانی مواجه می‌شویم. در همین جهات اساتید نیز سطحشان از جهت علمی متوسط خواهد بود.

او گفت: باید توجه بیشتری در آموزش و پرورش به علوم انسانی شود و فرهنگ حاکم بر علوم انسانی و نوع نگاه مردم عوض شود.

غلامی گفت: وزیر علوم در شورای سیاستگذاری پیشنهادی داد که به چه دلیل برای علوم انسانی مدارس سمپاد وجود ندارد و یا بسیار اندک است. اگر علوم انسانی برای کشور مهم است، باید مدارسی ویژه برای شناسایی و جذب استعداد‌های درخشان و تیزهوشان در این حوزه داشته باشیم و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او گفت: نکته مهتر آن است که بعد از فراهم کردن بستر‌های لازم برای جذب استعداد‌ها باید سرمایه گذاری هوشمندانه و هدفمند در حوزه پژوهش داشته باشیم.

با اعلام غلامی بودجه پژوهشی کشور بسیار ناچیز است و سهم علوم انسانی از این بودجه ناچیز و تقریبا صفر است. با این میزان سرمایه گذاری نمی‌شود هدف کشور را در تحول علوم انسانی به درستی محقق کرد.

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: باید سهم علوم انسانی را از بودجه پژوهشی کشور افزایش دهیم و در مصرف آن نیز نظارت دقیقی شود که این مصرف در جهت نوآوری و نظریه پردازی برای پاسخگویی به نیاز‌های حائز اولویت و مهم کشور باشد.