تاریخ : 1401,چهارشنبه 05 مرداد19:37
کد خبر : 439456 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

موافقت رئیسی با افزایش جذب نخبگان در جهاد دانشگاهی

رئیس جمهور با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی باید برای مهاجرت نخبگان برنامه ریزی کند، گفت: دولت هم حتما از نخبگان و جهاد دانشگاهی حمایت می‌کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، حجت الاسلام رئیسی در دیدار با پژوهشگران و مدیران جهاد دانشگاهی درباره توانمندی های مجموعه جهاد دانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی برای کشور تولید قدرت کرده‌است و این مجموعه نیروهای توانمندی دارد که ثابت کرده‌اند هم می‌دانند، هم می‌خواهند و هم می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری افزود: ژن‌درمانی و سلول‌درمانی در مجموعه جهاد دانشگاهی برای کشور تولید قدرت کرده‌است.

رئیسی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی باید برای مهاجرت نخبگان برنامه ریزی کند، گفت: جهاددانشگاهی جهت مهاجرت معکوس برنامه‌ریزی کند؛ دولت هم حتما از نخبگان و جهاد دانشگاهی حمایت می‌کند