تاریخ : 1401,یکشنبه 09 مرداد23:29
کد خبر : 439821 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

تصاویری از سوریه و عراق و لیبی قبل و بعد از آزادی!

کاربری در توئیتر تصاویر زیر را به اشتراک گذاشت و نوشت: دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی و رفاه و آسایش مردم شده است