تاریخ : 1401,پنجشنبه 13 مرداد02:49
کد خبر : 440231 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود  جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی آمده است.

این فایل را ازدانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.