تاریخ : 1401,پنجشنبه 13 مرداد18:15
کد خبر : 440266 - سرویس خبری : آخرین اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴۴ میلیون ایرانی در اینستاگرام

۴۴ میلیون ایرانی در اینستاگرام اکانت دارند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ۴۴ میلیون ایرانی در اینستاگرام اکانت دارند.