تاریخ : 1401,پنجشنبه 13 مرداد18:38
کد خبر : 440271 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

مجازات جرائم سایبری چیست؟

استفاده از عکس پروفایل و جعل هویت بسته به جرم پیگرد قانونی دارد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» استفاده از عکس پروفایل و جعل هویت بسته به جرم پیگرد قانونی دارد.