تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد19:11
کد خبر : 440393 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

پیجش رو بستید، هئیتش هست، ما هم هنوز هستیم

کاربری طی توئیتی در واکنش به اقدام اینستاگرام که برای چندمین بار، صفحه میثم مطیعی را مسدود کرد نوشت: پیجش رو بستید، هئیتش هست، ما هم هنوز هستیم...