تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد22:36
کد خبر : 440406 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

نهمین شماره نشریه دانشجویی « فانوس » منتشر شد+دانلود

نهمین شماره گاهنامه فرهنگی اجتماعی « فانوس » بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نهمین شماره گاهنامه فرهنگی اجتماعی « فانوس » بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان منتشر شد.

مدیر مسئول: جواد ایزدی

سردبیر: محمدامین علیزاده

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه ( دانلود) بخوانید.

نهمین شماره گاهنامه فرهنگی اجتماعی « فانوس » بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان منتشر شد.