تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد22:49
کد خبر : 440416 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی « قانون » منتشر شد+دانلود

دومین شماره نشریه علمی _ تخصصی، دانشجویی «قانون» منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دومین شماره نشریه علمی _ تخصصی، دانشجویی «قانون» منتشر شد.

مدیر مسئول: حمید رحمانی

سردبیر: نسترن رجب پور

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

قانون