تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد22:49
کد خبر : 440430 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

وضعیت شکننده اسرائیل در مقابل یک گروه کوچک

به محض درگیری اسرائیل با جهاد اسلامی، خیابانهای تمام شهرهای صهیونیست نشین تخلیه شد، درب پناهگاهها به روی ساکنان سرزمین های اشغالی گشوده، و زندگی شان عملا مختل گردید؛ با چنین وضعیت شکننده ای در مقابل یک گروه کوچک، ادعای اسرائیل مبنی بر تقابل با ایران بزرگ، چگونه میتواند محقق گردد؟