تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد12:59
کد خبر : 440441 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

چطور در زمان کم، حجم زیادی درس بخونیم؟

بازدهی اهمیت بسزایی در نحوه برنامه ریزی و مطالعه ای که ما به شما می دهیم دارد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یکی از فاکتور های مهم و اساسی در برنامه ریزی مطالعاتی کنکور، آگاهی از شیوه های استاندارد و دقیق مطالعه برای کنکور سراسری است. داوطلبانی که از شیوه های مطالعاتی آگاه هستند مسیر برنامه ریزی کنکور را دقیق تر پشت سر می گذارند.