تاریخ : 1401,چهارشنبه 19 مرداد00:02
کد خبر : 440633 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره چهارم نشریه دانشجویی « رحمِ زمین » منتشر شد+دانلود

چهارمین شماره فصلنامه « رحمِ زمین » تشکل اسلامی آیه منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چهارمین شماره فصلنامه « رحمِ زمین » تشکل اسلامی آیه منتشر شد.

مدیرمسئول: زهرا رحیمی

سردبیر: سیده صبا هاشمی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

رحمِ زمین